11 березня 2015 року у сесійному залі Верховної Ради України відбулися Парламентські слухання на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні». Що важливо зазначити – в Україні близько 2000 національних меншин, тому всі питання, пов’язані з мультинаціональною природою українського суспільства, дуже важливі й нагальні саме зараз.

rada 11.03 052 1          Відкрила засідання Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд та закцентувала увагу присутніх, що відсутність етнонаціоанльної політики стала однією з причин нинішньої ситуації в державі: «Війна - це нагода замислитися, що стало причиною нинішнього стану, - сказала вона. - Однією з причин нинішнього становища, нинішньої агресії є відсутність послідовної державної етнонаціональної політики, яка б стосувалася національних меншин і принципів взаємодії всередині суспільства».
          Із вступним словом до присутніх також звернулися Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря, Віце-прем'р-міністр з гуманітарних питань — Міністр Культури В’ячеслав Кириленко, народні депутати Олександр Фельдман, Президент Асоціацїї єврйських організацій і громад України Йосиф Зісельс, Посол Румунії в Україні Корнел Іонеску, Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко та багато інших.

            Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські поділився досвідом Ізраїлю у формуванні національних та етнічних цінностей у дітей ще змалечку, щоб формувалося нове покоління і майбутнє держави.
Президент Єврейського форуму України Аркадій Монастирський у своєму виступі також підкреслив  важливість освіти як такої і державної освітньої політики в цілому: «Величезне значення на формування етнонаціональної  політики єдності в Україні надає сучасна освіта, зокрема освіта національних меншин. Ми можемо констатувати, що за роки незалежності в Україні забезпечено виконання конституційних норм, вимог Декларації прав національностей України та законодавства щодо освіти національних меншин.
            Україна в цілому виконує взяті на себе забов’язання в рамках Ради Європи, зокрема передбачені Європейською хартією регіональних мов або мов меншин та Рамковою конвенцією про захист національних меншин».
             В той же час Аркадій Монастирський  звернув увагу на певні проблеми в царині освіти і рекомендував законодавчим і виконавчим гілкам влади наступні пропозиції:
1.    Розробити заходи для збереження мов, що зникають в Україні: караїмської, кримчацької, урумської, румейської і мови їдиш.
2.    Вдосконалити підготовку педагогічних кадрів для навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та їх вивчення, в першу чергу вчителів цих мов.
3.    Більше уваги приділяти вивченню представниками національних меншин державної української мови.
4.    Особливу увагу треба приділити освіті школярів-переселенців з Криму та сходу України, зокрема в можливості вивчення в школах кримськотатарської,  новогрецької і російської мов.
5.    Проблемою залишаються також забезпечення доступу до освіти дітей-ромів.
6.    Треба ширше впроваджувати елементи міжкультурної освіти в програми, підручники та навчальні посібники, зокрема створити підручник «Історія і культура народів України»  і розширити існуючий курс «Я і Україна і програму за рахунок виховання у дітей і молоді засад толерантності, взаємоповаги та взаємопорозуміння у політкультурному соціумі України.
            Наостаннє Президент Єврейського форуму України зазначив, що центральним питанням залишається плідна і активна співпраця державних законодавчих і виконавчих структур з представниками етносів України, які є частиною громадського суспільства. Створення оптимальної моделі активної взаємодії держави в галузі освіти з різними громадськими організаціями – є без альтернативним способом удосконалення і реформування національної освіти різного рівня у майбутньому. 


Прес-центр Єврейського форуму України.
 

СПИСОК НОВОСТЕЙ :

Go to top